O Mne

Výstava je výstava predstaví ľudské telá, ktoré boli zachované prostredníctvom procesu s názvom plastination a členitý na zobrazenie telesných systémov. Otvorila sa v Tampe na Floride 20. Augusta 2005. Je to podobné, aj keď nie je spojený s, výstavné Body Worlds.